Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXIX-241/05

w sprawie: przystąpienia do Lokalnej Organizacji Turystycznej „Stowarzyszenie Azymut Mazowiecki”.
Uchwała Nr XXIX-241/05
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 29 września 2005 r.


w sprawie: przystąpienia do Lokalnej Organizacji Turystycznej: „Stowarzyszenie Azymut Mazowiecki”.


Na podstawie art. 12 ust. 8 lit. f ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 4 ust. 2 okt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz. U. Nr 62, poz. 689 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Powiat Wołomiński przystępuje do lokalnej Organizacji Turystycznej pod nazwą „Stowarzyszenie Azymut Mazowiecki” z siedzibą w Zielonce.


§ 2

Upoważnia się Zarząd Powiatu Wołomińskiego do podpisania deklaracji o przystąpienie do LOT „Stowarzyszenia Azymut Mazowiecki”.


§ 3

Powiat Wołomiński deklaruje wpłacanie rocznych składek członkowskich na rzecz tworzonej Lokalnej Organizacji Turystycznej.


§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.


§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 21.10.2005 r., godz. 11.36
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 21.10.2005 r., godz. 11.36
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
21.10.2005 r., godz. 11.36Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2821 razy.