Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXIX-235/05

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIV-201/05 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 marca 2005r. dot. wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej SZPZOZ w Wołominie.
Uchwała Nr XXIX-235/05
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 29 września 2005 r.


w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIV-201/05 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 marca 2005 r. dot. wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej SZPZOZ w Wołominie.


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) w związku z § 1 uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr XVI-111/2000 z dnia 20.06.2000r. z późn. zmianami w sprawie ustalenia zasad zbywania, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wołominie przy ul. Gdyńskiej 1/3, Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Skreśla się dotychczasowe brzmienie § 1 niniejszej uchwały. Otrzymuje on nowe brzmienie następującej treści: „Wyraża się zgodę na wynajem na okres powyżej 3 lat pomieszczeń o powierzchni ok. 300 m2 w budynku Głównym Szpitala blok B, C – I piętro, na prowadzenie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostyki laboratoryjnej. Przedmiot umowy określony jest w załączniku graficznym do niniejszej uchwały.”


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 21.10.2005 r., godz. 11.15
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 21.10.2005 r., godz. 11.15
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
21.10.2005 r., godz. 11.15Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2710 razy.