Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR II - 18/2018

w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018
UCHWAŁA NR II - 18/2018
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 18 grudnia 2018 r.

w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018


Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995, z późn. zm.) w związku z art. 263 ust. 2, 3, 4, 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Ustala się:
1. Wykaz wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.
2. Plan finansowy wydatków, o których mowa w ust. 1, określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Ostateczny termin dokonania wydatków, które nie wygasają w 2018 roku z upływem roku budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2

Środki finansowe niewykorzystane w terminie, określonym w załączniku Nr 1 podlegają przekazaniu na dochody budżetu Powiatu.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Robert Perkowski, data: 19.12.2018 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 20.12.2018 r., godz. 12.04
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 20.12.2018 r., godz. 12.04
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.12.2018 r., godz. 12.04Małgorzata JeznachEdycja strony
20.12.2018 r., godz. 12.04Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1496 razy.