Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Grudzień


Podstrony:
 • Uchwała Nr VI-13/2018
  w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • Uchwała Nr VI-14/2018
  w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych
 • Uchwała Nr VI-15/2018
  w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego p.n.: Prowadzenie punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie wołomińskim
 • Uchwała Nr VI-16/2018
  w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2018
 • Uchwała Nr VI-17/2018
  w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2018
 • Uchwała Nr VI-18/2018
  w sprawie zmian w uchwale Nr XLIII-484/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2018 rok
 • Uchwała Nr VI-19/2018
  w sprawie zmian w uchwale Nr XLIII-484/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2018 rok-wykonanie
 • Uchwała Nr VI-20/2018
  w sprawie zmian w uchwale Nr XLIII-484/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2018 rok
 • Uchwała Nr VI-21/2018
  w sprawie zmian w uchwale Nr XLIII-484/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2018 rok-wykonanie
 • Uchwała Nr VI-22/2018
  w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych pracowników jednostek powiatowych w roku 2018
 • Uchwała Nr VI-23/2018
  w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych pracowników jednostek powiatowych w roku 2018-wykonanie
 • Uchwała Nr VI-24/2018
  w sprawie zmian w uchwale Nr XLIII-484/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2018 rok
 • Uchwała Nr VI-25/2018
  w sprawie zmian w uchwale Nr XLIII-484/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2018 rok-wykonanie
 • Uchwała Nr VI-26/2018
  w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2018
 • Uchwała Nr VI-27/2018
  w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2018-wykonanie
 • Uchwała Nr VI-28/2018
  w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2018
 • Uchwała Nr VI-29/2018
  w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2018
 • Uchwała Nr VI-30/2018
  w sprawie zmian w uchwale Nr XLIII-484/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2018 rok
 • Uchwała Nr VI-31/2018
  w sprawie zmian w uchwale Nr XLIII-484/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2018 rok – wykonanie
 • Uchwała Nr VI-32/2018
  w sprawie udzielenia upoważnienia Staroście Wołomińskiemu do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Wołomińskiego
 • Uchwała Nr VI-33/2018
  w sprawie udzielenia upoważnień pracownikom Starostwa Powiatowego w Wołominie do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Wołomińskiego
 • Uchwała Nr VI-34/2018
  w sprawie wykonania uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2018 rok
 • Uchwała Nr VI-35/2018
  w sprawie zmian w uchwale Nr XLIII-484/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2018 rok
 • Uchwała Nr VI-36/2018
  w sprawie zmian w uchwale Nr XLIII-484/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2018 rok - wykonanie
 • Uchwała Nr VI-37/2018
  w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych pracowników jednostek powiatowych w roku 2018
 • Uchwała Nr VI-38/2018
  w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych pracowników jednostek powiatowych w roku 2018-wykonanie
 • Uchwała Nr VI-39/2018
  w sprawie zmian w uchwale Nr XLIII-484/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2018 rok
 • Uchwała Nr VI-40/2018
  w sprawie zmian w uchwale Nr XLIII-484/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2018 rok-wykonanie
 • Uchwała Nr VI-41/2018
  w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2018
 • Uchwała Nr VI-42/2018
  w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2018
 • Uchwała Nr VI-43/2018
  w sprawie zmian w uchwale Nr XLIII-484/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2018 rok
 • Uchwała Nr VI-44/2018
  w sprawie zmian w uchwale Nr XLIII-484/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2018 rok-wykonanie
 • Uchwała Nr VI-45/2018
  w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2018 – uaktualnienie planów finansowych
 • Uchwała Nr VI-46/2018
  w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych
 • Uchwała Nr VI-47/2018
  w sprawie ustalenia wysokości dodatków funkcyjnych, motywacyjnych i za warunki pracy dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Wołomiński
 • Uchwała Nr VI-48/2018
  w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2018
 • Uchwała Nr VI-49/2018
  w sprawie zmian w uchwale Nr XLIII-484/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2018 rok
 • Uchwała Nr VI-50/2018
  w sprawie zmian w uchwale Nr XLIII-484/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2018 rok-wykonanie

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 07.12.2018 r., godz. 15.09
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 07.12.2018 r., godz. 15.09
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
07.12.2018 r., godz. 15.09Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 2737 razy.