Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

LIV Sesja

Z 18.10.2018r.

Podstrony:
 • UCHWAŁA NR LIV - 597/2018
  w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce, ul. Inżynierska 1
 • UCHWAŁA NR LIV - 598/2018
  w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2017 Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
 • UCHWAŁA NR LIV - 599/2018
  w sprawie ustalenia obowiązującej w 2019 r. wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
 • UCHWAŁA NR LIV – 600/2018
  zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wołomińskiego
 • UCHWAŁA NR LIV - 601/2018
  w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”
 • UCHWAŁA NR LIV - 602/ 2018
  zmieniająca uchwałę w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu Polityki Prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Dąbrówka w zakresie zadań polityki prorodzinnej
 • UCHWAŁA NR LIV – 603/2018
  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości
 • UCHWAŁA NR LIV – 604/2018
  w sprawie obowiązujących w 2019 roku, wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na terenie powiatu wołomińskiego
 • UCHWAŁA NR LIV - 605/2018
  zmieniająca Uchwałę Nr XLIII-483/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2018-2030
 • UCHWAŁA NR LIV - 606/2018
  zmieniająca Uchwałę Nr XLIII-484/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2018 rok

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 25.10.2018 r., godz. 08.48
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 25.10.2018 r., godz. 08.48
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
25.10.2018 r., godz. 08.48Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2792 razy.