Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Działalność lobbingowa

Ustawa z dnia 2 lutego 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 248) o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa określa zasady jawności działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, zasady wykonywania zawodowej działalności lobbingowej, formy kontroli zawodowej działalności lobbingowej oraz zasady prowadzenia rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową.

W rozumieniu ustawy działalność lobbingowa jest działalnością zarobkową prowadzoną na rzecz osób trzecich w celu uwzględnienia interesów tych osób w procesie stanowienia prawa oraz każde działanie prowadzone metodami prawnie dozwolonymi zmierzające do wywarcia wpływu na organy władzy publicznej w procesie stanowienia prawa. Zawodowa działalność lobbingowa może być wykonywana przez przedsiębiorcę albo przez osobę fizyczną niebędącą przedsiębiorcą na podstawie umowy cywilnoprawnej.
Powyższa ustawa nakłada na kierowników urzędów organów władzy publicznej obowiązek określenia procedur postępowania pracowników urzędu z podmiotami wykonującymi czynności z zakresu lobbingu lub wykonującymi zawodową działalność lobbingową.
Organy władzy publicznej są obowiązane niezwłocznie udostępnić w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o działaniach podejmowanych wobec nich przez przedmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową, wraz ze wskazaniem oczekiwanego przez te podmioty sposobu rozstrzygnięcia.
Procedury postępowania w sprawie sposobu załatwiania spraw z zakresu działalności lobbingowej określa Zarządzenie Nr 92.2019 Starosty Wołomińskiego z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 25.10.2018 r., godz. 08.22
Ostatnia aktualizacja:Emilia Płachetko, data: 03.03.2020 r., godz. 10.17
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.03.2020 r., godz. 10.17Emilia PłachetkoZmiana przynależności strony
21.05.2019 r., godz. 15.12Katarzyna RutkowskaEdycja strony
21.05.2019 r., godz. 15.12Katarzyna RutkowskaEdycja strony
25.10.2018 r., godz. 08.22Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 26687 razy.