Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

LIII Sesja

z 20.09.2018r.

Podstrony:
 • UCHWAŁA NR LIII - 592/2018
  zmieniająca Uchwałę Nr XL-372/2017 z dnia 21 września 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
 • UCHWAŁA NR LIII - 593/2018
  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości
 • UCHWAŁA NR LIII - 594/2018
  w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli i specjalistów, zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz zasad zaliczania do obowiązkowego wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym, obowiązujących w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wołomiński
 • UCHWAŁA NR LIII – 595/2018
  w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
 • UCHWAŁA NR LIII - 596/2018
  zmieniająca Uchwałę Nr LIII-484/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2018 rok

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 26.09.2018 r., godz. 08.33
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 26.09.2018 r., godz. 08.33
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
26.09.2018 r., godz. 08.33Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2719 razy.