Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

XLIX Sesja

z 18.06.2018r.

Podstrony:
 • UCHWAŁA NR XLIX – 566/2018
  w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego za rok 2017
 • UCHWAŁA NR XLIX – 567/2018
  w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Wołomińskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017
 • UCHWAŁA NR XLIX - 568/2018
  zmieniająca Uchwałę Nr VII-75/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, które mogą gromadzić dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzenia planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania
 • UCHWAŁA NR XLIX - 569/2018
  w sprawie pomocy finansowej dla Gminy Tłuszcz na montaż klimatyzacji w filii Wydziału Komunikacji w Tłuszczu
 • UCHWAŁA NR XLIX - 570/2018
  zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Marki zadania z zakresu dróg publicznych dotyczącego rozbudowy drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki w Markach, na odcinku od drogi krajowej Nr 8 do granic miasta Marki
 • UCHWAŁA NR XLIX - 571/2018
  zmieniająca Uchwałę Nr XLIII-483/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2018-2030
 • UCHWAŁA NR XLIX - 572/2018
  zmieniająca Uchwałę Nr XLIII-484/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2018 rok
 • UCHWAŁA NR XLIX – 573/2018
  w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Starosty Wołomińskiego

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 25.06.2018 r., godz. 14.02
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 25.06.2018 r., godz. 14.02
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
25.06.2018 r., godz. 14.02Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2712 razy.