Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

KLAUZULA INFORMACYJNA

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), niniejszym informujemy:

• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Wołomiński, z siedzibą w Wołominie 05-200 przy ul. Prądzyńskiego 3.
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Starostwie Powiatowym w Wołominie tj. ustalenia prawa do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
• Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo uzyskania kopii danych, do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
• Dane osobowe mogą być udostępniane na podstawie obowiązujących przepisów prawa w ramach kontroli realizacji zadania (np.: Wojewodzie Mazowieckiemu).
• Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c), i zgodnie z treścią RODO.
• Inspektorem ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Wołominie jest Jarosław Franczak, kontakt: iod@powiat-wolominski.pl.
• Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat (kat. archiwalna B3).
• Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie 00-193 przy ul. Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Dorota Romańczuk, data: 08.06.2018 r., godz. 12.35
Ostatnia aktualizacja:Dorota Romańczuk, data: 04.12.2018 r., godz. 15.30
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
04.12.2018 r., godz. 15.30Dorota RomańczukEdycja strony
04.12.2018 r., godz. 15.29Dorota RomańczukEdycja strony
04.12.2018 r., godz. 15.28Dorota RomańczukEdycja strony
08.06.2018 r., godz. 12.42Dorota RomańczukEdycja strony
08.06.2018 r., godz. 12.36Dorota RomańczukEdycja strony
08.06.2018 r., godz. 12.35Dorota RomańczukDodanie strony

Strona oglądana: 2572 razy.