Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXVIII-232/05

w sprawie: zmian w budżecie Powiatu na rok 2005
Uchwała Nr XXVIII-232/05
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 26 lipca 2005 r.

w sprawie: zmian w budżecie Powiatu na rok 2005


Na podstawie art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.), oraz zawartych porozumień z Gminami Ząbki
i Kobyłka na współfinansowanie modernizacji obiektów drogowych, z Gminami Zielonka i Wołomin na współfinansowanie programu mammograficznego – Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:


§ 1

Zwiększa się dochody Powiatu o kwotę 951.755 zł
Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe § 2710 - 350.000 zł
§ 6300 - 75.000 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne §0960 - 300 zł

Dział 803 Szkolnictwo wyższe
Rozdział 80309 Pomoc materialna dla studentów § 2888 - 78.716 zł
§ 2889 - 26.239 zł
Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej § 2310 - 25.500 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów § 2888 - 269.478 zł
§ 2889 - 126.522 zł

Zmniejsza się dochody Powiatu o kwotę 575.955 zł
Dział 600 Transport łączność
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe § 6610 - 75.000 zł

Dział 803 Szkolnictwo wyższe
Rozdział 80309 Pomoc materialna dla studentów § 2708 - 104.995 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów § 2708 - 395.960 zł

Ogółem zwiększa się dochody o kwotę 375.800 zł


§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu o kwotę 1.036.755 zł
Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe § 4210 - 350.000 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne §4300-2 - 300 zł

Dział 803 Szkolnictwo wyższe
Rozdział 80309 Pomoc materialna dla studentów § 3218 - 78.716 zł
§ 3219 - 26.239 zł
Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej § 2560 - 25.500 zł

Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze § 4300 - 160.000 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów § 3248 - 269.478 zł
§ 3249 - 126.522 zł

Zmniejsza się wydatki Powiatu o kwotę 660.955 zł
Dział 803 Szkolnictwo wyższe
Rozdział 80309 Pomoc materialna dla studentów § 3218 - 104.995 zł


Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze § 2820 - 160.000 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów § 3248 - 395.960 zł

Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 375.800 zł


§ 3

Wprowadza się plan przychodów w wysokości 1.470.000 zł oraz wydatków funduszu
w wysokości 1.854.522 zł Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym
i Kartograficznym. Plan finansowy stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 4

1.Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII-181/05 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 25 stycznia 2005 r. dotyczący Planu na zadania realizowane przez instytucje kultury oraz inne jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodne
z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 8a do Uchwały Nr XXII-181/05 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 25 stycznia 2005 r. dotyczący Planowanie wysokości środków przeznaczonych na Programy Powiatu Wołomińskiego w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie na rok 2005 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.


§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.


§ 6

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 05.08.2005 r., godz. 11.53
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 05.08.2005 r., godz. 11.53
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.08.2005 r., godz. 11.53Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 4506 razy.