Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXVI-215/05

w sprawie: upoważnienia Zarządu Powiatu Wołomińskiego do zaciągnięcia zobowiązań w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji projektu Nr Z/2.14/III/3.1/298/04 „Modernizacja drogi powiatowej Dręszew-Słopsk w gminie Dąbrówka”
Uchwała XXVI-215/2005
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 24 maja 2005 r.


w sprawie: upoważnienia Zarządu Powiatu Wołomińskiego do zaciągnięcia zobowiązań w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji projektu Nr Z/2.14/III/3.1/298/04 „Modernizacja drogi powiatowej Dręszew-Słopsk w gminie Dąbrówka”


Na podstawie art. 12 pkt 8 lit C w zw. z art. 12 pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:


§ 1

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągnięcia zobowiązań w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. Modernizacja drogi powiatowej Dręszew – Słopsk w gminie Dąbrówka do kwoty 754 267 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt siedem złotych).
2. Zabezpieczenie wniesione może być w dwóch formach:
a) weksel in blaco na kwotę 665 494 zł,
b) notarialne oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji do kwoty 88 773 zł.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uzasadnienie:
Zarząd Powiatu występuje do Rady o wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązań w celu zabezpieczenia projektu zakwalifikowanego do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego p.n. Modernizacja drogi powiatowej Dręszew – Słopsk w gminie Dąbrówka. Przewidywany koszt projektu to kwota 887.326 zł.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 03.06.2005 r., godz. 10.28
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 03.06.2005 r., godz. 10.28
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.06.2005 r., godz. 10.28Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3262 razy.