Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Sesja nr XXVI

z dnia 24.05.2005r.

Podstrony:
 • Uchwała Nr XXVI-207/05
  w sprawie: Odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Wołomińskiego
 • Uchwala Nr XXVI-208/05
  w sprawie: zmiany uchwały Nr XXV-204/05 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 25 kwietnia 2005 r.
 • Uchwała Nr XXVI-209/05
  w sprawie: zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatu Wołomińskiego
 • Uchwała Nr XXVI-210/05
  w sprawie: przekształcenia oraz zmian organizacyjnych w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie Al. Armii Krajowej 38.
 • Uchwala Nr XXVI-211/05
  w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXI-217/2001 z dnia 18 grudnia 2001 r. dotyczącej ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających swoją siedzibę na obszarze Powiatu Wołomińskiego.
 • Uchwała Nr XXVI-212/05
  w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty
 • Uchwała Nr XXVI-213/05
  w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2005
 • Uchwała Nr XXVI-214/05
  w sprawie: zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonej na finansowanie zadania pn. Modernizacja systemu ogrzewania w budynku Domu Dziecka w Równem.
 • Uchwała Nr XXVI-215/05
  w sprawie: upoważnienia Zarządu Powiatu Wołomińskiego do zaciągnięcia zobowiązań w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji projektu Nr Z/2.14/III/3.1/298/04 „Modernizacja drogi powiatowej Dręszew-Słopsk w gminie Dąbrówka”
 • Uchwała Nr XXVI-216/05
  w sprawie: warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za pobyt w placówce opiekuńczo-wychowawczej dziecka lub osoby pełnoletniej do czasu ukończenia przez nią szkoły, w której rozpoczęła naukę przed osiągnięciem pełnoletności.
 • Uchwała Nr XXVI-217/05
  w sprawie: warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt w rodzinie zastępczej dziecka lub osoby pełnoletniej do czasu ukończenia przez nią szkoły, w której rozpoczęła naukę przed osiągnięciem pełnoletności.

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 03.06.2005 r., godz. 09.30
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 03.06.2005 r., godz. 09.30
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.06.2005 r., godz. 09.30Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 5176 razy.