Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XXVII - 276/2016

w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Powiatu Wołomińskiego za 2016 r.
UCHWAŁA NR XXVII - 276/2016
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 19 grudnia 2016 r.

w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Powiatu Wołomińskiego za 2016 r.


Na podstawie art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1047) w związku z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814, z późn. zm.) oraz art. 268 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t .j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870), Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Dokonuje się wyboru firmy KPW Audytor Sp. z o. o., ul. Tymienieckiego 25c/410, 90-350 Łódź do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Powiatu Wołomińskiego za 2016 r.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 22.12.2016 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 23.12.2016 r., godz. 10.58
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 23.12.2016 r., godz. 10.58
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
23.12.2016 r., godz. 10.58Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1943 razy.