Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XXVI – 268/2016

w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego
UCHWAŁA NR XXVI – 268/2016
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 17 listopada 2016 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego


Na podstawie art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Po rozpatrzeniu skargi Pana W. S. z dnia 02.09.2016 r. na Starostę Wołomińskiego w części dotyczącej nieprawidłowości przy ewidencjonowaniu punktu geodezyjnego nr 263.232-2090 i nr 263.232-1122 oraz prowadzenia szczegółowej ewidencji dróg powiatowych Rada Powiatu Wołomińskiego, po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej uznaje skargę za bezzasadną z przyczyn zawartych w uzasadnieniu.


§ 2

Uzasadnienie rozstrzygnięcia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


§ 3

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Powiatu Wołomińskiego do powiadomienia Pana W. S. o sposobie załatwienia skargi, poprzez przesłanie odpisu niniejszej uchwały wraz z załącznikiem do uchwały.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 21.11.2016 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 22.11.2016 r., godz. 08.25
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 22.11.2016 r., godz. 08.26
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
22.11.2016 r., godz. 08.26Małgorzata JeznachEdycja strony
22.11.2016 r., godz. 08.25Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2069 razy.