Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XXVI - 265/2016

w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”
UCHWAŁA NR XXVI - 265/2016
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 17 listopada 2016 r.

w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”


Na podstawie art. 12 pkt 11, w związku z art. 4 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U z 2016 r. poz. 814, z późn. zm.) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817), Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Uchwala się „Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:
  • Załącznik
    PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2017

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 21.11.2016 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 21.11.2016 r., godz. 16.34
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 22.11.2016 r., godz. 08.37
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
22.11.2016 r., godz. 08.37Małgorzata JeznachEdycja strony
21.11.2016 r., godz. 16.34Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2208 razy.