Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

XXVI Sesja

z 17.11.2016r.

Podstrony:
 • UCHWAŁA NR XXVI - 263/2016
  zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2016 rok
 • UCHWAŁA NR XXVI - 264/2016
  w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Wołomińskiego do roku 2025
 • UCHWAŁA NR XXVI - 265/2016
  w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”
 • UCHWAŁA NR XXVI – 266/2016
  w sprawie zaskarżenia zarządzenia zastępczego Wojewody Mazowieckiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
 • UCHWAŁA NR XXVI - 267/2016
  w sprawie rozpatrzenia wystąpienia Pana T. B. na działania Zarządu Powiatu Wołomińskiego
 • UCHWAŁA NR XXVI – 268/2016
  w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego
 • UCHWAŁA NR XXVI - 269/2016
  w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego oraz Członków Zarządu na nienależyte wykonanie obowiązków, rażące naruszenie prawa oraz działanie na szkodę Powiatu Wołomińskiego

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 21.11.2016 r., godz. 10.44
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 21.11.2016 r., godz. 10.44
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
21.11.2016 r., godz. 10.44Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 3267 razy.