Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXV-206/05

w sprawie: zmian w składzie osobowym Powiatowej Komisji Stypendialnej.
Uchwała Nr XXV-206/05
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 25 kwietnia 2005 r.w sprawie: zmian w składzie osobowym Powiatowej Komisji Stypendialnej.

Na podstawie art. 17 ust. 1 i art. 19 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz §34 i § 37 ust. 3 Statutu Powiatu Wołomińskiego Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

W związku z rezygnacją radnego Mariusza A. Czajewicza-Nowackiego z członkostwa w Powiatowej Komisji Stypendialnej, Rada Powiatu odwołuje radnego ze składu w/w komisji.


§ 2

Na wniosek Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska – Rada Powiatu Wołomińskiego powołuje w skład Powiatowej Komisji Stypendialnej radnego Marcina Sulicha.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 09.05.2005 r., godz. 11.47
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 09.05.2005 r., godz. 11.47
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
09.05.2005 r., godz. 11.47Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3231 razy.