Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXV-204/05

w sprawie: rozpisania konkursu na stanowisko Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
Uchwała Nr XXV-204/05
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 25 kwietnia 2005r.w sprawie: rozpisania konkursu na stanowisko Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001, Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2003 r. nr 86, poz. 804 z późn. zm.) oraz art. 681 ustawy Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 z późn. zm.) uchwala się co następuje:


§ 1

Kandydaci na stanowisko Powiatowego Rzecznika Konsumenta zostaną wyłonieni w drodze konkursu.


§ 2

1. Rada Powiatu Wołomińskiego powołuje Komisję konkursową w składzie:
1) Grzegorz Dudzik – przedstawiciel Rady Powiatu
2) Elżbieta Główka – przedstawiciel Rady Powiatu
3) Krzysztof Świadek – przedstawiciel Rady Powiatu
4) Grzegorz Grabowski – przedstawiciel Rady Powiatu
5) Mariusz Czajewicz-Nowacki – przedstawiciel Rady Powiatu
6) Henryka Piwowar – przedstawiciel Rady Powiatu
2. Zasady konkursu, wymagania dla kandydatów, warunki przystąpienia do konkursu, zasady wyboru kandydata określi Komisja konkursowa.
3. Komisja konkursowa przedstawi Radzie Powiatu do 3 kandydatów spełniających wymogi art. 35 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
4. Komisja Konkursowa w terminie do 15 czerwca 2005 roku przedstawi radzie kandydatów jak w § 1.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 09.05.2005 r., godz. 11.29
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 09.05.2005 r., godz. 11.29
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
09.05.2005 r., godz. 11.29Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3710 razy.