Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XXIV - 247/2016

zmieniająca uchwałę w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu Polityki Prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Miasta Ząbki w zakresie zadań polityki prorodzinnej
UCHWAŁA NR XXIV - 247/2016
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 8 września 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu Polityki Prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Miasta Ząbki w zakresie zadań polityki prorodzinnej


Na podstawie art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

W Uchwale Nr XVI-174/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu Polityki Prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Miasta Ząbki w zakresie zadań polityki prorodzinnej, zmienia się § 1 ust. 2 nadając mu brzmienie:
„2. Wartość pomocy finansowej wyniesie 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych zero groszy).”


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 12.09.2016 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 12.09.2016 r., godz. 16.37
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 12.09.2016 r., godz. 16.37
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
12.09.2016 r., godz. 16.37Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2092 razy.