Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XXIV – 246/2016

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII-126/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany siedziby oraz określenia terenu działania Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zielonce (uchwała unieważniona rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Mazowieckiego LEX-I.1431.186.2016.JJ z dnia 12.10.2016r.)
UCHWAŁA NR XXIV – 246/2016
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 8 września 2016 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII-126/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany siedziby oraz określenia terenu działania Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zielonce


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814) w związku z art. 5 ust. 5a i art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.) oraz z § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 199) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

W Uchwale Nr XIII-126/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany siedziby oraz określenia terenu działania Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zielonce wprowadza się następujące zmiany:

1. w §2 wykreśla się słowa „Gmina Ząbki”.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 12.09.2016 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 12.09.2016 r., godz. 16.34
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 04.01.2017 r., godz. 12.37
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
04.01.2017 r., godz. 12.37Małgorzata JeznachEdycja strony
04.01.2017 r., godz. 12.36Małgorzata JeznachEdycja strony
04.01.2017 r., godz. 12.35Małgorzata JeznachEdycja strony
12.09.2016 r., godz. 16.34Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1794 razy.