Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXIV-199/05

w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem firmie POLKOMTEL S.A. części powierzchni dachu budynku przy ul. Gdyńskiej 1/3 w Wołominie na zainstalowanie urządzeń i anten GSM.
Uchwała Nr XXIV-199/05
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 30 marca 2005 r.


w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem firmie POLKOMTEL S.A. części powierzchni dachu budynku przy ul. Gdyńskiej 1/3 w Wołominie na zainstalowanie urządzeń i anten GSM.


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) w związku z § 1 Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr XVI-111/2000 z dnia 20.06.2000r. w sprawie ustalenia zasad zbywania, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wołominie przy ul. Gdyńskiej 1/3
Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Wyraża się zgodę na wynajem firmie POLKOMTEL S.A. na okres 20 lat części powierzchni dachu budynku przy ul. Gdyńskiej 1/3 w Wołominie na zainstalowanie urządzeń i anten GSM.


§ 2

Uchwała Nr 25/2004 Rady Społecznej SZPZOZ w Wołominie z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat wynajmu firmie POLKOMTEL S.A. części powierzchni dachu budynku przy ul. Gdyńskiej 1/3 w Wołominie na zainstalowanie urządzeń i anten GSM, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 11.04.2005 r., godz. 11.00
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 11.04.2005 r., godz. 11.00
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
11.04.2005 r., godz. 11.00Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2878 razy.