Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXIV-197/05

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXI-217/2001 z dnia 18 grudnia 200l r. dotyczącej ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających swoją siedzibę na obszarze Powiatu Wołomińskiego.
Uchwała Nr XXIV-197/05
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 30 marca 2005 r.


w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXI-217/2001 z dnia 18 grudnia 200l r. dotyczącej ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających swoją siedzibę na obszarze Powiatu Wołomińskiego.


Na podstawie art. 4 ust l pkt l oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. Z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) w związku z art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz Uchwałą Nr XXXI-217/2001 z dnia 18 grudnia 200lr Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

1. Z dniem 1 września 2005r. zmienia się plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych mających swoją siedzibę na obszarze Powiatu Wołomińskiego.
2. W załączniku Nr l Uchwały Nr XXXI-217/2001 z dnia 18 grudnia 200lr wprowadza się zmiany:
a) W Zespole Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 dodaje się Policealną Szkołę Architektury Krajobrazu.
b) W Zespole Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 dokonuje się zmiany nazwy
4 letniego ponadgimnazjalnego Technikum Terenów Zieleni.
Nowa nazwa szkoły brzmi: Technikum Architektury Krajobrazu.


§ 2

W związku ze zmianami określonymi w § 1 ust.2a, 2b, załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI-217/2001 otrzymuje brzmienie:

Szkoły ponadgimnazjalne prowadzone przez Powiat Wołomiński

Zespół Szkół w Wołominie ul. Legionów 85
1. Liceum Ogólnokształcące w Wołominie ul. Legionów 85
2. Liceum Profilowane w Wołominie ul. Legionów 85
3. Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Wołominie ul. Legionów 85
4. Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Wołominie ul. Legionów 85

Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie ul. Armii Krajowej 38
5. Liceum Profilowane w Wołominie Al. Armii Krajowej 38
6. Technikum Ekonomiczne w Wołominie Al. A. Krajowej 38
7. Technikum Handlowe w Wołominie Al. A. Krajowej 38
8. Technikum Uzupełniające dla dorosłych w Wołominie Al. A. Krajowej 38

Zespół Szkół w Tłuszczu ul Radzymińska 2
9. Liceum Ogólnokształcące w Tłuszczu ul Radzymińska 2
10. Liceum Profilowane w Tłuszczu ul Radzymińska 2
11. Technikum Mechaniczne w Tłuszczu ul Radzymińska 2
12. Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Tłuszczu ul. Radzymińska 2

Zespół Szkół w Zielonce ul. Inżynierska 1
13. Liceum Ogólnokształcące w Zielonce ul. Inżynierska 1
14. Liceum Profilowane w Zielonce ul. Inżynierska 1
15. Technikum w Zielonce ul. Inżynierska 1
16. Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zielonce ul. Inżynierska 1
17. Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Zielonce ul. Inżynierska 1

Zespół Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18
18. Technikum Architektury Krajobrazu w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18
19. Liceum Profilowane w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18
20. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Terenów Zieleni w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18
21. Technikum Uzupełniające Terenów Zieleni w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18
22. Policealna Szkoła Architektury Krajobrazu.
23. Liceum Ogólnokształcące w Radzyminie ul. Konstytucji 3 Maja 26
24. Liceum Ogólnokształcące w Urlach ul. Żwirki i Wigury 2


§ 3

1. Z dniem 1 września 2005r. zmienia się plan sieci publicznych szkół specjalnych mających swoją siedzibę na obszarze Powiatu Wołomińskiego
2. W załączniku Nr 6 do Uchwały Nr XXXI-217/01 z dnia 18 12.2001r. dodaje się Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Wołominie ul. Miła 22


§ 4

W związku ze zmianą określoną w § 3 ust2 załącznik Nr 6 do Uchwały XXXI-217/01 otrzymuje brzmienie:

Szkoły specjalne prowadzone przez Powiat Wołomiński:

1. Szkoła Podstawowa Specjalna w Wołominie ul. Miła 22
2. Gimnazjum Specjalne w Wołominie ul. Miła 22
3. Szkoła Podstawowa Specjalna w Markach ul. Kasztanowa 21
4. Gimnazjum Specjalne w Markach ul. Kasztanowa 21
5. Szkoła Podstawowa Specjalna w Ostrówku ul. P. Skargi 5
6. Gimnazjum Specjalne w Ostrówku ul. P. Skargi 5
7. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Wołominie ul. Miła 22


§ 5

Opinia Kuratora Oświaty w sprawie zmiany sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych stanowi załącznik Nr l do niniejszej uchwały.


§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 11.04.2005 r., godz. 10.57
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 11.04.2005 r., godz. 10.57
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
11.04.2005 r., godz. 10.57Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3463 razy.