Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXIV-194/05

w sprawie: zmian organizacyjnych w Zespole Szkół Terenów Zieleni im. inż. Czesława Nowaka w Radzyminie, Al. Jana Pawła II 18.
Uchwała Nr XXIV-194/05
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 30 marca 2005 r.


w sprawie: zmian organizacyjnych w Zespole Szkół Terenów Zieleni im. inż. Czesława Nowaka w Radzyminie, Al. Jana Pawła II 18.


Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 oraz art. 12 pkt 8 litera "i" ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 2, art. 5c pkt 1 oraz art. 62 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

1. Z dniem 1 września 2005 roku dokonuje się zmiany nazwy 4 letniego ponadgimnazjalnego Technikum Terenów Zieleni funkcjonującego w Zespole Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie. Nowa nazwa szkoły brzmi: Technikum Architektury Krajobrazu.
2. Z dniem 1 września 2005 roku włącza się do Zespołu Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 Policealną Szkołę Architektury Krajobrazu.


§ 2

Po uwzględnieniu zmian z § 1, w skład Zespołu Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 wchodzą w skład następujące jednostki organizacyjne:
1. Liceum Profilowane
2. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Terenów Zieleni
3. Technikum Architektury Krajobrazu
4. Technikum Uzupełniające Terenów Zieleni
5. Policealna Szkoła Architektury Krajobrazu
6. Internat


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 11.04.2005 r., godz. 10.51
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 11.04.2005 r., godz. 10.51
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
11.04.2005 r., godz. 10.51Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2756 razy.