Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Sesja nr XXIV

z dnia 30.03.2005r.

Podstrony:
 • Uchwała Nr XXIV-186/05
  w sprawie: wyrażenia zgody i upoważnienia Zarządu Powiatu Wołomińskiego do odstąpienia od trybu przetargowego i wydzierżawienia pomieszczeń szkoły wraz z gruntem w Zespole Szkół im Prezydenta Ignacego Mościckiegow Zielonce.
 • Uchwała Nr XXIV-187/05
  w sprawie: upoważnienia Zarządu Powiatu Wołomińskiego do prowadzenia rozmów dotyczących nabycia przez Powiat Wołomiński nieruchomości dla Zespołu Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie.
 • Uchwała Nr XXIV-188/05
  w sprawie: powołania Komisji do Rozpatrywania Skarg i Wniosków.
 • Uchwała Nr XXIV-189/05
  W sprawie: dochodów własnych jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego
 • Uchwała Nr XXIV-190/05
  w sprawie: zmian w budżecie Powiatu na rok 2005
 • Uchwała Nr XXIV-191/05
  w sprawie: ustalenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
 • Uchwała Nr XXIV-192/05
  w sprawie: ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków; za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.
 • Uchwała Nr XXIV-193/05
  w sprawie: utworzenia Policealnej Szkoły Architektury Krajobrazu.
 • Uchwała Nr XXIV-194/05
  w sprawie: zmian organizacyjnych w Zespole Szkół Terenów Zieleni im. inż. Czesława Nowaka w Radzyminie, Al. Jana Pawła II 18.
 • Uchwała Nr XXIV-195/05
  w sprawie: utworzenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy.
 • Uchwała Nr XXIV-196/05
  w sprawie: zmian organizacyjnych w Zespole Szkół Specjalnych w Wołominie ul. Miła 22.
 • Uchwała Nr XXIV-197/05
  w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXI-217/2001 z dnia 18 grudnia 200l r. dotyczącej ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających swoją siedzibę na obszarze Powiatu Wołomińskiego.
 • Uchwała Nr XXIV-198/05
  w sprawie: podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2005 roku.
 • Uchwała Nr XXIV-199/05
  w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem firmie POLKOMTEL S.A. części powierzchni dachu budynku przy ul. Gdyńskiej 1/3 w Wołominie na zainstalowanie urządzeń i anten GSM.
 • Uchwała Nr XXIV-200/05
  w sprawie: zmian w Uchwale Nr XXII–183/05 Rady Powiatu Wołomińskiego dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatu Wołomińskiego.
 • Uchwała Nr XXIV-201/05
  w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej SZPZOZ w Wołominie.

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 11.04.2005 r., godz. 10.22
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 11.04.2005 r., godz. 10.22
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
11.04.2005 r., godz. 10.22Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 5502 razy.