Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XXI - 227/2016

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Powiat Wołomiński
UCHWAŁA NR XXI - 227/2016
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 1 lipca 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Powiat Wołomiński


Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie przez Powiat Wołomiński prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działki o numerze ewidencyjnym 45 i 46, obręb 0012, 12, o powierzchni 0,4459 ha, położonej w Wołominie przy ul. Gdyńskiej, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr WA1W/00025679/3.
2. Nieruchomość opisana w ust. 1 zostanie przeznaczona na parking do obsługi Szpitala Powiatowego w Wołominie.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 04.07.2016 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 07.07.2016 r., godz. 13.24
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 07.07.2016 r., godz. 13.24
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
07.07.2016 r., godz. 13.24Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1702 razy.