Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XXI - 226/2016

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół przy ul. Legionów 85 w Wołominie, na czas oznaczony do 1 roku
UCHWAŁA NR XXI - 226/2016
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 1 lipca 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół przy ul. Legionów 85 w Wołominie, na czas oznaczony do 1 roku


Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814) oraz § 12 ust. 7 uchwały Nr XXII-243/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Wołomińskiego, Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

1. Wyraża się zgodę na zawarcie przez dyrektora Zespołu Szkół w Wołominie ul. Legionów 85 kolejnej umowy najmu, na czas oznaczony do 1 roku pomieszczeń o łącznej powierzchni 551 m2, znajdujących się w budynku Zespołu Szkół, z Płockim Uniwersytetem Ludowym im. W. Witosa w Płocku, ul. 3-ego Maja 18, 09-402 Płock, reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Pawła Kaczyńskiego oraz Wiceprezesa Zarządu Agnieszkę Kaczyńską.
2. Pomieszczenia, o których mowa w ust. 1 przeznacza się na prowadzenie niepublicznej szkoły ponadgimnazjalnej.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 04.07.2016 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 07.07.2016 r., godz. 13.22
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 07.07.2016 r., godz. 13.22
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
07.07.2016 r., godz. 13.22Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1718 razy.