Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XX - 217/2016

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2016-2026
UCHWAŁA NR XX-217/2016
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 16 czerwca 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2016-2026Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814) w związku z art. 226, art. 228, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Do Uchwały Nr XIV – 156/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2016-2026 wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej Uchwale.


§ 2

1. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 1 pn.: „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016- 2026” do Uchwały, o której mowa w § 1, w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 2 pn.: „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” do Uchwały, o której mowa w § 1, w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
3. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.


§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 20.06.2016 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 21.06.2016 r., godz. 12.33
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 21.06.2016 r., godz. 13.09
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
21.06.2016 r., godz. 13.09Małgorzata JeznachEdycja strony
21.06.2016 r., godz. 12.33Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2183 razy.