Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XX – 216/2016

w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Wołomińskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2015
UCHWAŁA NR XX – 216/2016
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 16 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Wołomińskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2015


Na podstawie art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814) w zw. z art. 271 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:


§ 1

Po zapoznaniu się z:
1) Sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego;
2) Sprawozdaniem finansowym za rok 2015;
3) Opinią z badania sprawozdania finansowego;
4) Opinią regionalnej izby obrachunkowej o Sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego;
5) Informacją o stanie mienia Powiatu Wołomińskiego;
6) Wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wołomińskiego.

udziela się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu za rok 2015.


§ 2

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 20.06.2016 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 21.06.2016 r., godz. 12.31
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 21.06.2016 r., godz. 12.31
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
21.06.2016 r., godz. 12.31Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1765 razy.