Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XIX – 213/2016

w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Markach - Pustelniku, ul. Kasztanowa 21 poprzez przeniesienie jego siedziby
UCHWAŁA NR XIX – 213/2016
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 16 maja 2016 r.

w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Markach - Pustelniku, ul. Kasztanowa 21 poprzez przeniesienie jego siedziby


Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445, z późn. zm.) w związku art. 5c pkt 1 i art. 59 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Z dniem 31 sierpnia 2016 r. przekształca się Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Markach - Pustelniku, ul. Kasztanowa 21 poprzez przeniesienie jego siedziby na ul. Legionów 85 w Wołominie.


§ 2

W zakresie wynikającym z § 1 zmianie ulega akt założycielski z dnia 31.03.1999 r., który otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku do uchwały.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Podstrony:
  • Załącznik
    AKT ZAŁOŻYCIELSKI ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 18.05.2016 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 19.05.2016 r., godz. 10.34
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 19.05.2016 r., godz. 10.39
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
19.05.2016 r., godz. 10.39Małgorzata JeznachEdycja strony
19.05.2016 r., godz. 10.34Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 3175 razy.