Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XVIII - 208/2016

w sprawie przekazania skargi na opieszałość Starosty Wołomińskiego
UCHWAŁA NR XVIII - 208/2016
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

w sprawie przekazania skargi na opieszałość Starosty Wołomińskiego


Na podstawie art. 229 pkt 2 oraz art. 231 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

1. Po rozpatrzeniu skargi Pana A. B. z dnia 5 kwietnia 2016r. na opieszałość Starosty Wołomińskiego, Rada Powiatu Wołomińskiego uznaje się za niewłaściwą do rozpatrzenia skargi.
2. Przekazuje się skargę Wojewodzie Mazowieckiemu jako organowi właściwemu do rozpatrzenia skargi.


§ 2

Uzasadnienie rozstrzygnięcia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


§ 3

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Powiatu Wołomińskiego do przekazania skargi i powiadomienia Pana A. B. o sposobie załatwienia skargi, poprzez przesłanie odpisu niniejszej uchwały wraz z załącznikiem do uchwały.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Wołomińskiego Halina Bonecka, data: 02.05.2016 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 02.05.2016 r., godz. 16.25
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 02.05.2016 r., godz. 16.25
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.05.2016 r., godz. 16.25Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2015 razy.