Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XVIII - 205/2016

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia w budynku głównym Szpitala Powiatowego w Wołominie z przeznaczeniem na bar gastronomiczny
UCHWAŁA NR XVIII - 205/2016
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia w budynku głównym Szpitala Powiatowego w Wołominie z przeznaczeniem na bar gastronomiczny


Na podstawie art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 618, z późn.zm.) w związku z § 4 ust. 2 Uchwały Nr XV-146/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych stanowiących własność, będących w użytkowaniu lub użytkowaniu wieczystym Szpitala Powiatowego w Wołominie – SZPZOZ, Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres 3 lat pomieszczenia w budynku głównym Szpitala Powiatowego w Wołominie firmie P.P.H.U. FALCON – Krzysztof Abramczuk z siedzibą w Wołominie przy ul. Mickiewicza 8, wpisanej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z przeznaczeniem na bar gastronomiczny.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Wołomińskiego Halina Bonecka, data: 02.05.2016 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 02.05.2016 r., godz. 16.21
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 02.05.2016 r., godz. 16.21
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.05.2016 r., godz. 16.21Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1808 razy.