Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XVIII - 204/2016

w sprawie wprowadzenia zmian w składzie Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Wołominie - Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
UCHWAŁA NR XVIII - 204/2016
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w składzie Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Wołominie - Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej


Na podstawie art. 48 ust. 5 i ust. 6 pkt 2 w związku z art. 42 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Odwołuje się Pana Tomasza Kalatę Przedstawiciela Wojewody Mazowieckiego ze składu Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Wołominie - Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej.


§ 2

Powołuje się Pana Ryszarda Madziara Przedstawiciela Wojewody Mazowieckiego do składu Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Wołominie - Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Wołomińskiego Halina Bonecka, data: 02.05.2016 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 02.05.2016 r., godz. 16.20
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 02.05.2016 r., godz. 16.20
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.05.2016 r., godz. 16.20Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1688 razy.