Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XVIII - 202/2016

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2016-2026
UCHWAŁA NR XVIII - 202/2016
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2016-2026


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 z późn.zm.) w związku z art. 226, art. 228, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Do Uchwały Nr XIV – 156/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2016-2026
wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej Uchwale.


§ 2
1. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 1 pn.: „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016- 2026” do Uchwały, o której mowa w § 1, w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.


§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


Wytworzył lub odpowiada za treść:Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Wołomińskiego Halina Bonecka, data: 02.05.2016 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 02.05.2016 r., godz. 16.10
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 04.05.2016 r., godz. 09.43
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
04.05.2016 r., godz. 09.43Małgorzata JeznachEdycja strony
02.05.2016 r., godz. 16.11Małgorzata JeznachEdycja strony
02.05.2016 r., godz. 16.10Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1888 razy.