Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

XVIII Sesja

z 28.04.2016r.

Podstrony:
 • UCHWAŁA NR XVIII - 200/2016
  w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Radzymin zadania z zakresu dróg publicznych, dotyczącego przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej ulicy Norwida z drogą gminną ulicą Daszyńskiego w Radzyminie
 • UCHWAŁA NR XVIII - 201/2016
  w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Radzymin zadania z zakresu dróg publicznych, dotyczącego budowy ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 4303W
 • UCHWAŁA NR XVIII - 202/2016
  zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2016-2026
 • UCHWAŁA NR XVIII - 203/2016
  zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2016 rok
 • UCHWAŁA NR XVIII - 204/2016
  w sprawie wprowadzenia zmian w składzie Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Wołominie - Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
 • UCHWAŁA NR XVIII - 205/2016
  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia w budynku głównym Szpitala Powiatowego w Wołominie z przeznaczeniem na bar gastronomiczny
 • UCHWAŁA NR XVIII - 206/2016
  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia w budynku głównym Szpitala Powiatowego w Wołominie z przeznaczeniem na pracownię badań tomografii komputerowej
 • UCHWAŁA NR XVIII - 207/2016
  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia w budynku głównym Szpitala Powiatowego w Wołominie z przeznaczeniem na sklep z zaopatrzeniem medycznym
 • UCHWAŁA NR XVIII - 208/2016
  w sprawie przekazania skargi na opieszałość Starosty Wołomińskiego
 • UCHWAŁA NR XVIII – 209/2016
  w sprawie zlecenia komisji rewizyjnej Rady Powiatu Wołomińskiego przeprowadzenia kontroli

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 02.05.2016 r., godz. 16.03
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 02.05.2016 r., godz. 16.03
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.05.2016 r., godz. 16.03Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2725 razy.