Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

XIII Sesja

z 25.11.2015r.

Podstrony:
 • UCHWAŁA NR XIII - 141/2015
  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Powiat Wołomiński
 • UCHWAŁA NR XIII - 142/2015
  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Powiat Wołomiński
 • UCHWAŁA NR XIII - 143/2015
  w sprawie wyrażenia zgody na wynajem powierzchni dachu budynku głównego Szpitala Powiatowego w Wołominie
 • UCHWAŁA NR XIII - 144/2015
  w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego SZPZOZ w Wołominie za 2015 r.
 • UCHWAŁA NR XIII - 145/2015
  w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Powiatu Wołomińskiego za 2015 r.
 • UCHWAŁA NR XIII - 146/2015
  w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania częściowo unieważniona przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Uchwałą Nr 28.266.2015 z dnia 29 grudnia 2015r.
 • UCHWAŁA NR XIII - 147/2015
  w sprawie rozpatrzenia informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie o stanie środowiska na obszarze powiatu wołomińskiego
 • UCHWAŁA NR XIII - 148/2015
  w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”
 • UCHWAŁA NR XIII - 149/2015
  w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2016 – 2019”
 • UCHWAŁA NR XIII - 150/2015
  zmieniająca Uchwałę Nr VII-75/2015 z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, które mogą gromadzić dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzenia planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania
 • UCHWAŁA NR XIII - 151/2015
  zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2015-2024
 • UCHWAŁA NR XIII - 152/2015
  zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2015 rok
 • UCHWAŁA NR XIII - 153/2015
  w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Markach
 • UCHWAŁA NR XIII - 154/2015
  w sprawie rozpatrzenia skargi na brak odpowiedzi na pismo
 • UCHWAŁA NR XIII - 155/2015
  w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę w sprawie WAB.6740.14.12.2015

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 27.11.2015 r., godz. 13.00
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 27.11.2015 r., godz. 13.00
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
27.11.2015 r., godz. 13.00Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 3586 razy.