Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXI-178/04

w sprawie: upoważnienia Zarządu Powiatu Wołomińskiego do zaciągnięcia zobowiązań zabezpieczających prawidłową realizację umowy Z/2.14/III/3.1/29/04/U/23/04 o dofinansowanie projektu Nr Z/2.14/III/3.1/29/04 - Modernizacja drogi powiatowej Nr 36216 Sulejów - Wujówka - Strachówka w ramach Priorytetu 3 Rozwój Lokalny.
Uchwała Nr XXI-178/04
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 17 grudnia 2004 r.w sprawie: upoważnienia Zarządu Powiatu Wołomińskiego do zaciągnięcia zobowiązań zabezpieczających prawidłową realizację umowy Z/2.14/III/3.1/29/04/U/23/04 o dofinansowanie projektu Nr Z/2.14/III/3.1/29/04 - Modernizacja drogi powiatowej Nr 36216 Sulejów - Wujówka - Strachówka w ramach Priorytetu 3 Rozwój Lokalny.

Na podstawie art. 12 pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Upoważnia się Zarząd Powiatu do wniesienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy zawartej z Wojewodą Mazowieckim Nr 2/2.14/III/3.1/29/04/U/23/04 o dofinansowanie Projektu Nr 2/2.14/III/3.1/4/04 - Modernizacja drogi powiatowej Nr 36216 Sulejów - Wujówka - Strachówka w ramach Priorytetu 3 - Rozwój Lokalny w dwóch następujących formach:
1. weksel in blanco na kwotę 1.563.305 PLN (słownie: jeden milion, pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące, trzysta pięć PLN) wraz z deklaracją wekslową.
2. notarialne oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji do kwoty 208.441 PLN (słownie: dwieście osiem tysięcy, czterysta czterdzieści jeden PLN).


§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uzasadnienie:

Zarząd Powiatu występuje o wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązań zabezpieczających prawidłową realizację umowy zawartej z Wojewodą o dofinansowanie inwestycji - Budowa drogi Sulejów - Wujówka - Strachówka w ramach ZPORR. Szacunkowa wartość zadania 2.113.874 zł., w tym fundusze strukturalne 1.563.305 zł., budżet Państwa 208.441 zł., budżet Powiatu 342.128 zł., zabezpieczenie do umowy należy wnieść w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 29.12.2004 r., godz. 15.30
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 29.12.2004 r., godz. 15.30
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
29.12.2004 r., godz. 15.30Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2764 razy.