Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXI-171/04

w sprawie: powołania Inkubatora Innowacji Gospodarczych.
Uchwała Nr XXI-171/04
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 17 grudnia 2004 r.w sprawie: powołania Inkubatora Innowacji Gospodarczych


Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17, art. 4 ust. 1 pkt 21 o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz w nawiązaniu do Strategii Rozwoju Powiatu Wołomińskiego stanowiącej załącznik do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr IX-61/03 z dnia 16 września 2003 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Wołomińskiego do 2015 r. Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

1. Wyraża zgodę na utworzenie z dniem 01.01.2005 r. „Inkubatora Innowacji Gospodarczych”.
2. Warunkiem podstawowym powstania Inkubatora jest uzyskanie jego finansowania w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy oraz budżetu państwa (dysponent Minister Gospodarki i Pracy) na okres działania od 01.01.2005 do 31.12.2006.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 29.12.2004 r., godz. 14.55
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 29.12.2004 r., godz. 14.55
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
29.12.2004 r., godz. 14.55Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2870 razy.