Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

XII Sesja

z 22.10.2015r.

Podstrony:
 • UCHWAŁA NR XII – 120/2015
  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Konstytucji 3 Maja 26 w Radzyminie, na czas oznaczony do 3 lat
 • UCHWAŁA NR XII - 121/2015
  w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4344W od miejscowości Jadów do wsi Myszadła” w roku 2016
 • UCHWAŁA NR XII - 122/2015
  w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Leśnej w miejscowości Urle” w roku 2016
 • UCHWAŁA NR XII - 123/2015
  w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4334W ulicy Wołomińskiej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 634 do projektowanego skrzyżowania z ulicami Kolejową i Warszawską wraz z tym skrzyżowaniem i fragmentami ulic Kolejowej i Warszawskiej w rejonie tego skrzyżowania w miejscowości Lipka, gmina Klembów” w roku 2016
 • UCHWAŁA NR XII - 124/2015
  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości
 • UCHWAŁA NR XII - 125/2015
  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości
 • UCHWAŁA NR XII - 126/2015
  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gminy Radzymin
 • UCHWAŁA NR XII - 127/2015
  w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Powiat Wołomiński do projektu konkursowego realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 pn.: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”, zwanego projektem ASI
 • UCHWAŁA NR XII - 128/2015
  w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015-2017
 • UCHWAŁA NR XII – 129/2015
  w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego na terenie Powiatu Wołomińskiego
 • UCHWAŁA NR XII - 130/ 2015
  zmieniająca uchwałę w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu Polityki Prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Klembów w zakresie polityki prorodzinnej
 • UCHWAŁA NR XII - 131/2015
  zmieniająca uchwałę w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu Polityki Prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Miasta Marki w zakresie polityki prorodzinnej
 • UCHWAŁA NR XII - 132/2015
  zmieniająca uchwałę w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu Polityki Prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Dąbrówka w zakresie polityki prorodzinnej
 • UCHWAŁA NR XII - 133/2015
  zmieniająca uchwałę w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu Polityki Prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Miasta Zielonka w zakresie polityki prorodzinnej
 • UCHWAŁA NR XII – 134/2015
  w sprawie przekazania zadania transportu zbiorowego m. st. Warszawie
 • UCHWAŁA NR XII - 135/2015
  zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2015-2024
 • UCHWAŁA NR XII - 136/2015
  zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2015 rok
 • UCHWAŁA NR XII - 137/2015
  w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego
 • UCHWAŁA NR XII - 138/2015
  w sprawie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia skargi na pracownika Wydziału Budownictwa w związku ze sprawą WAB.6740.14.10.2015
 • UCHWAŁA NR XII - 139/2015
  w sprawie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia skargi na pracownika Wydziału Budownictwa w związku ze sprawą WAB.6740.14.12.2015
 • UCHWAŁA NR XII - 140/2015
  w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 27.10.2015 r., godz. 08.51
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 27.10.2015 r., godz. 08.51
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
27.10.2015 r., godz. 08.51Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 4208 razy.