Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XX-170/04

w sprawie: przystąpienia Powiatu Wołomińskiego do Grupy Partnerskiej „Cudu nad Wisłą”.
Uchwała Nr XX-170/04
Rady Powiatu Wolominskiego
z dnia 22 listopada 2004 r.


w sprawie: przystąpienia Powiatu Wołomińskiego do Grupy Partnerskiej „Cudu nad Wisłą”.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592. z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Powiat Wołomiński przystępuje do tworzenia Grupy Partnerskiej z partnerami z sektora pozarządowego i partnerami z sektora przedsiębiorstw i akceptuje treść umowy partnerskiej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 06.12.2004 r., godz. 10.05
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 06.12.2004 r., godz. 10.05
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
06.12.2004 r., godz. 10.05Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3107 razy.