Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XX-163/04

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji programu stypendialnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Uchwała Nr XX-163/04
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 9 listopada 2004 r.


w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji programu stypendialnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 7 oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zmianami) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Upoważnia się Zarząd Powiatu Wołomińskiego do zawarcia porozumienia
z Burmistrzem Miasta Marki w sprawie wspólnej realizacji Działania 2.2
pt. „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”, I TYP-stypendia dla młodzieży wiejskiej, która z powodów materialnych natrafia na bariery utrudniające naukę na poziomie ponadgimnazjalnym kończącym się maturą w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 17.11.2004 r., godz. 14.33
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 17.11.2004 r., godz. 14.33
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.11.2004 r., godz. 14.33Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2917 razy.