Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Sesja nr XX

z dnia 09.11.2004r.

Podstrony:
 • Uchwała Nr XX-158/04
  w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wołominie.
 • Uchwała Nr XX-159/04
  w sprawie: podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2004 roku.
 • Uchwała Nr XX-160/04
  w sprawie: zmian w budżecie Powiatu na rok 2004.
 • Uchwała Nr XX-161/04
  w sprawie: zmian w wieloletnim programie inwestycyjnym na lata 2003-2006.
 • Uchwała Nr XX-162/04
  w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 • Uchwała Nr XX-163/04
  w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji programu stypendialnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
 • Uchwała Nr XX-164/04
  w sprawie: powołania publicznej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego zwanej Rodzinnym Domem Dziecka nr 1 w Wołominie.
 • Uchwała Nr XX-165/04
  w sprawie: wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów i studentów.
 • Uchwała Nr XX-166/04
  w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty.
 • Uchwała Nr XX-167/04
  w sprawie: powołania Powiatowej Komisji Stypendialnej.
 • Uchwała Nr XX-168/04
  Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 • Uchwała Nr XX-169/04
  w sprawie: Rocznego Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wołomińskiego.
 • Uchwała Nr XX-170/04
  w sprawie: przystąpienia Powiatu Wołomińskiego do Grupy Partnerskiej „Cudu nad Wisłą”.

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 17.11.2004 r., godz. 13.31
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 17.11.2004 r., godz. 13.31
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.11.2004 r., godz. 13.31Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 5451 razy.