Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR VIII - 91/2015

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Powiatu Wołomińskiego
UCHWAŁA NR VIII - 91/2015
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 24 czerwca 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Powiatu WołomińskiegoNa podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 595, z późn. zm.). Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

W uchwale Nr II – 12/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 7 stycznia 2015r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Powiatu Wołomińskiego zmienioną uchwałą Nr IV - 43/2015 z 19 lutego 2015r. wprowadza się zmianę w ust. 2 w § 1, który otrzymuje brzmienie:
„2. Przedmiotem działania Komisji Statutowej jest analiza oraz opracowanie i przedstawienie Radzie Powiatu Wołomińskiego w terminie do dnia 31 sierpnia 2015r. propozycji zmian do Statutu Powiatu Wołomińskiego lub propozycji projektu nowego Statutu.”


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Jerzy Mikulski, data: 30.06.2015 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 06.07.2015 r., godz. 10.22
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 06.07.2015 r., godz. 10.31
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
06.07.2015 r., godz. 10.31Małgorzata JeznachEdycja strony
06.07.2015 r., godz. 10.22Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1742 razy.