Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR VIII – 86/2015

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Wołominie – Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
UCHWAŁA NR VIII – 86/2015
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 24 czerwca 2015 r.


w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Wołominie – Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki ZdrowotnejNa podstawie art. 48 ust. 11 w związku z art. 2 ust. 1 pkt 6, art. 7 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 618), Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Zatwierdza się Regulamin Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Wołominie – Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej przyjęty Uchwałą Nr I-1/2015 Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Wołominie – Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej z dnia 14 kwietnia 2015 r.


§ 2

Uchwała Nr I-1/2015 Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Wołominie – Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej z dnia 14 kwietnia 2015r. stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


§ 3

Traci moc Regulamin Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Wołominie – Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej przyjęty Uchwałą Nr 3/2011 Rady Społecznej Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wołominie z dnia 18 sierpnia 2011r. zatwierdzony Uchwałą Nr XI-110/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia
26 października 2011r.


§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:
  • Załącznik
    Uchwała Nr I-1/2015 Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Wołominie- SZPZOZ z dnia 14 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Wołominie – Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej

Wytworzył lub odpowiada za treść:Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Jerzy Mikulski, data: 30.06.2015 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 06.07.2015 r., godz. 09.52
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 06.07.2015 r., godz. 09.52
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
06.07.2015 r., godz. 09.52Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2229 razy.