Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr VII – 82/2015

w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Starosty Wołomińskiego
Uchwała Nr VII – 82/2015
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 28 maja 2015r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Starosty WołomińskiegoNa podstawie art. 231 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:


§ 1

1. Po rozpatrzeniu skargi Państwa R. i R. I. z dnia 22.04.2015r. na bezczynność Starosty Wołomińskiego w zakresie administrowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa, Rada Powiatu Wołomińskiego, po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rozwoju Gospodarczego, uznaje się za niewłaściwą do rozpatrzenia skargi.
2. Przekazuje się skargę Staroście Wołomińskiemu jako organowi reprezentującemu Skarb Państwa w zakresie gospodarowania nieruchomościami.


§ 2

Uzasadnienie rozstrzygnięcia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


§ 3

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Powiatu Wołomińskiego do powiadomienia Państwa R. i R. I. o sposobie załatwienia skargi, poprzez przesłanie odpisu niniejszej uchwały wraz z załącznikiem do uchwały.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 02.06.2015 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 03.06.2015 r., godz. 11.23
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 03.06.2015 r., godz. 11.27
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.06.2015 r., godz. 11.27Małgorzata JeznachEdycja strony
03.06.2015 r., godz. 11.23Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2051 razy.