Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr VII – 81/2015

w sprawie podtrzymania stanowiska Rady Powiatu Wołomińskiego wyrażonego w Uchwale Nr XLVI-524/2014 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 11.09.2014r.
Uchwała Nr VII – 81/2015
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 28 maja 2015r.

w sprawie podtrzymania stanowiska Rady Powiatu Wołomińskiego wyrażonego w Uchwale Nr XLVI-524/2014 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 11.09.2014r.Na podstawie art. 229 pkt 4 oraz art. 239 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Rada Powiatu Wołomińskiego podtrzymuje swoje stanowisko zawarte w Uchwale Nr XLVI-524/2014 z dnia 11.09.2014r. poprzez stwierdzenie, że ponowna skarga Pana M. Ch. z dnia 11.03.2015r., z powodu niewskazania przez skarżącego nowych okoliczności, jest bezzasadna.


§ 2

Uzasadnienie rozstrzygnięcia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


§ 3

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Powiatu Wołomińskiego do powiadomienia Pana M. Ch. o sposobie załatwienia skargi, poprzez przesłanie odpisu niniejszej uchwały wraz z załącznikiem do uchwały.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 02.06.2015 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 03.06.2015 r., godz. 11.18
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 03.06.2015 r., godz. 11.18
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.06.2015 r., godz. 11.18Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1826 razy.