Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr VII - 80/2015

w sprawie delegowania przedstawicieli Rady Powiatu Wołomińskiego do pracy w Zespole o charakterze doradczym i inicjatywnym do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi w Powiecie Wołomińskim w kadencji 2014 – 2018
Uchwała Nr VII - 80/2015
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 28 maja 2015 r.

w sprawie delegowania przedstawicieli Rady Powiatu Wołomińskiego do pracy w Zespole o charakterze doradczym i inicjatywnym do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi w Powiecie Wołomińskim w kadencji
2014 – 2018


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 595 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 2 pkt 2 Trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Zespołu o charakterze doradczym i inicjatywnym do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi w Powiecie Wołomińskim, przyjętego Uchwałą Nr VII-66/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 maja 201r., w związku z art. 5 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2014r. poz. 1118 z późn. zm.), Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Deleguje się do pracy w Zespole o charakterze doradczym i inicjatywnym do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi w Powiecie Wołomińskim w kadencji 2014 – 2018 przedstawicieli Rady Powiatu Wołomińskiego:
1) Izabellę Dziewiątkowską
2) Mariusza Dembińskiego


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 02.06.2015 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 03.06.2015 r., godz. 11.16
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 03.06.2015 r., godz. 11.16
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.06.2015 r., godz. 11.16Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1969 razy.