Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr VII – 78/2015

w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich
Uchwała Nr VII – 78/2015
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 28 maja 2015r.

w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich


Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. f oraz art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 595 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Powiat Wołomiński przystępuje do Związku Powiatów Polskich.


§ 2

Na delegata Powiatu Wołomińskiego na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich desygnuje się Starostę Wołomińskiego.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2015r.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 02.06.2015 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 03.06.2015 r., godz. 11.09
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 03.06.2015 r., godz. 11.09
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.06.2015 r., godz. 11.09Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1807 razy.