Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

VII Sesja

z 28.05.2015r.

Podstrony:
 • Uchwała Nr VII –73/2015
  w sprawie wysokości pomocy na zagospodarowanie dla osób usamodzielnianych
 • Uchwała Nr VII – 74/2015
  w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2015
 • Uchwała Nr VII - 75/2015
  w sprawie określenia jednostek budżetowych, które mogą gromadzić dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzenia planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania
 • Uchwała Nr VII – 76/2015
  zmieniająca uchwałę Nr III – 17/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2015-2024
 • Uchwała Nr VII - 77/2015
  zmieniająca Uchwałę Nr III-18/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2015 rok
 • Uchwała Nr VII – 78/2015
  w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich
 • Uchwała Nr VII – 79/2015
  w sprawie przystąpienia Powiatu Wołomińskiego do Partnerstwa Obszaru Funkcjonalnego Doliny Liwca
 • Uchwała Nr VII - 80/2015
  w sprawie delegowania przedstawicieli Rady Powiatu Wołomińskiego do pracy w Zespole o charakterze doradczym i inicjatywnym do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi w Powiecie Wołomińskim w kadencji 2014 – 2018
 • Uchwała Nr VII – 81/2015
  w sprawie podtrzymania stanowiska Rady Powiatu Wołomińskiego wyrażonego w Uchwale Nr XLVI-524/2014 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 11.09.2014r.
 • Uchwała Nr VII – 82/2015
  w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Starosty Wołomińskiego
 • Uchwała Nr VII – 83/2015
  w sprawie rozpatrzenia skargi w sprawie zwrotu poniesionych kosztów sądowych
 • Uchwała Nr VII – 84/2015
  w sprawie zmiany składu stałych komisji Rady Powiatu Wołomińskiego

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 03.06.2015 r., godz. 10.24
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 03.06.2015 r., godz. 10.24
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.06.2015 r., godz. 10.24Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2998 razy.