Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr V – 56/2015

w sprawie skargi na Starostę oraz Wicestarostę Wołomińskiego
Uchwała Nr V – 56/2015
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 19 marca 2015r.

w sprawie skargi na Starostę oraz Wicestarostę WołomińskiegoNa podstawie art. 229 pkt 4 oraz art. 231 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:


§ 1

1. Po rozpatrzeniu skargi Pana W. S. z dnia 05.10.2014r. na Starostę Wołomińskiego Rada Powiatu, po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rozwoju Gospodarczego, uznaje skargę za bezzasadną.
2. Wskazuje się Starostę Wołomińskiego jako organ właściwy do rozpatrzenia skargi w części dotyczącej zarzutów wobec Wicestarosty Wołomińskiego.§ 2

Uzasadnienie rozstrzygnięcia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


§ 3

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Powiatu Wołomińskiego do powiadomienia Pana W. S. o sposobie załatwienia skargi, poprzez przesłanie odpisu niniejszej uchwały wraz z załącznikiem do uchwały.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 23.03.2015 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 23.03.2015 r., godz. 12.25
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 23.03.2015 r., godz. 12.25
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
23.03.2015 r., godz. 12.25Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1974 razy.