Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr V – 53/2015

w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Starosty Wołomińskiego
Uchwała Nr V – 53/2015
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 19 marca 2015r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Starosty WołomińskiegoNa podstawie art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Po rozpatrzeniu skargi Pana H. Ś. z dnia 16 stycznia 2015r. na bezczynność Starosty Wołomińskiego Rada Powiatu Wołomińskiego, po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, uznaje skargę za bezzasadną z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu do uchwały.


§ 2

Uzasadnienie rozstrzygnięcia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


§ 3

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Powiatu Wołomińskiego do powiadomienia Pana H. Ś. o sposobie załatwienia skargi, poprzez przesłanie odpisu niniejszej uchwały wraz z załącznikiem do uchwały.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 23.03.2015 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 23.03.2015 r., godz. 12.04
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 23.03.2015 r., godz. 12.19
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
23.03.2015 r., godz. 12.19Małgorzata JeznachEdycja strony
23.03.2015 r., godz. 12.04Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2057 razy.